Grind en siersplit als hulpmiddel bij waterhuishouding in uw tuin

Vandaag geen blog van onze bloggers en tekstschrijvers, maar een praktisch blog van onze collega op de binnendienst Edwin!

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem. Hoosbuien komen de laatste jaren met enige regelmaat voor en de hoeveelheid water die uw tuin dan ineens moet verwerken is enorm! En met de trend van veel tegelgebruik van de laatste jaren is het niet veel beter geworden met de waterdoorlaatbaarheid van tuinen. Het gevolg is dat plassen en kuilen ontstaan en deze lang blijven staan, wat niet alleen onhandig is maar ook slecht voor planten en gras. Wat kunt u hieraan doen en hoe kunt u bij de aanleg en het ontwerp van de tuin al rekening houden met een goede waterhuishouding?

Gebruik halfverhardingen en gras

Een van de oplossingen is te zorgen dat tuinen meer water kunnen opnemen door gebruik te maken van semi-open-toplagen. o.a. minder tegels en regenwateropvang maken uw tuin een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Hoe kunt u dit vormgeven in úw tuin:

  • leg grind, siersplit of schelpen op de tuinpaden
  • leg ook een of meerdere stroken met gras aan
  • houdt u van tegels, zorg dan dat u niet de hele tuin vol legt. Legt u toch liever veel tegels, dan is een grove voeg nog een goed alternatief wat de drainage zeker ten goede komt
tuinpad dolomiet
tuinpad

Rekening houden met water al vanaf de bouw

Bij de bouw of verbouwing van uw woning wordt steeds meer rekening gehouden met de waterhuishouding. Het regenwater opvangen door de hemelwaterafvoer niet op het riool aan te sluiten maar op bijvoorbeeld een ondergrondse tank of door middel van met grind gevulde bekken kan kosten besparen en de waterhuishouding in uw tuin op peil houden. Er zijn diverse innovatieve watersystemen bedacht! Maar het meest gebruikelijke is wel het aanleggen van een drainageput, gevuld met drainagegrind. Met drainagesleuven wordt het water uit de tuin naar de put geloodsd. Vanuit deze opvangbekken kan het water vertraagd uw tuin doorstromen.

Preventie van problemen met waterafvoer

In sommige gemeenten gaat men wat verder: In de gemeente Delfland is bijvoorbeeld al een stimuleringsregeling ingesteld voor het verantwoord hergebruik van regenwater. O.a. het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt. Het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvang voorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen). In Duitsland geldt er zelfs een heffing op het volledig bestraten/verharden van je oprit of tuin. In België is men ook al heel wat verder dan in Nederland: elke burger is daar verplicht een bijdrage te leveren aan een verantwoorde hemelwateropvang- en afvoer. Dus.. we kunnen zeker nog stappen maken in de strijd tegen de natte voeten!

» Bekijk ons assortiment om uw kiezelstenen te kopen!