Een kijkje in de vervoerswereld van grind

In andere blogs heeft U kunnen lezen dat grind uit heel Europa en zelfs verder geïmporteerd wordt. Om dit grind bij U in de tuin te krijgen, vindt er dan natuurlijk ook heel wat vervoer plaats. De manier waarop grind vervoerd wordt, is grotendeels afhankelijk van de prijs van het materiaal en het volume. Daarnaast spelen uiteraard ook snelheid en andere factoren een rol. De belangrijkste vervoersmethoden van grind zijn:

  • • Vervoer per schip (zee- en binnenvaartschip)
  • • Vervoer per trein
  • • Vervoer per vrachtauto

De voordeligste manier om grind te vervoeren is over water. Naast de trein is vervoer per schip ook het meest milieuvriendelijk. Vervoer per zeeschip wordt vooral gebruikt om Nederland te beleveren met grind en split uit bijv. Scandinavië. Daarnaast wordt ook regelmatig siergrind en siersplit per zeeschip aangevoerd uit het Middellandse zeegebied. Vervoer per binnenvaart wordt het meest gebruikt voor zand en grind voor bijvoorbeeld betoncentrales. Deze soorten grind, zoals betongrind, zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland en Duitsland. Daarnaast worden nog een aantal populaire soorten split uit Duitsland, België en verder aangevoerd per schip (bijv. Basalt split). Als groothandel proberen wij dan ook zoveel mogelijk het schip als vervoersmideel te gebruiken. Vanuit centrale depots vervoeren wij het grind of split vervolgens verder om verpakt te worden óf, nog beter, direct naar u!

De trein wordt gebuikt voor grote, zeer constante vervoersstromen. De trein wordt binnen de bouwgrondstoffenwereld maar weinig gebruikt, omdat het meestal te inflexibel is.

Grind 'per as' naar Uw tuin

Vervoer per vrachtauto, ook wel vervoer ‘per as’ genoemd, wordt veelvuldig gebruikt voor transport vanaf een loswal of depot naar de klant. Bij relatief kleine hoeveelheden wordt ook wel direct vanaf de groeve naar de eindverbruiker geleverd per vrachtauto omdat dit flexibel, handig en snel is. Op onze transportpagina's (transport stukgoed en losgestort transport) leest u meer over hoe dit werkt bij Uw bestelling.

« Naar het assortiment grind en split